Miljöpolicy

Burlin Motor AB säljer och marknadsför Toyota, Lexus och Yamaha samt reservdelar och tillbehör tillsammans med service och andra fordonsrelaterade tjänster.
Burlin Motor AB skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det skall ske genom att vi minskar vår miljöpåverkan inom våra huvudområden: fordonsförsäljning och leverans, service och reparation, reservdelar, fastigheten och eventuell biluthyrning.

  • Vi skall sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer.
  • Vi skall arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar.
  • Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
  • Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Alla på Burlin Motor AB skall ges god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang.
  • Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Burlin Motor AB skall också minimera användningen av energi, vatten och miljöpåverkande ämnen samt undvika spill.

Vi strävar efter att minska det genomsnittliga koldioxidutsläppet på våra sålda nya bilar. Vi ska kontinuerligt föra en dialog med våra importörer Toyota Sweden AB och Yamaha Motor Scandinavia AB i miljöfrågor. Vårt miljöarbete ska bedrivas i linje med deras krav och ambitioner.

Burlin Motor AB

Stefan Burlin, VD